Poslovi za potrebe odrzavanja katastra zemljišta/nekretnina

Poslovi za potrebe odrzavanja katastra zemljišta/nekretnina

Poslovi u toku održavanja katastra zemljišta/nekretnina, odnosno poslovi snimanja promjena na terenu i izrada elaborata istih More »

Geodetski radov i inženjerskim oblastima

Geodetski radov i inženjerskim oblastima

Mjerenja i obrada podataka za potrebe izrade projekata, obilježavanje projektovanih objekata na terenu (iskolčavanje), geodetski radovi kao podrška u toku izgradnje objekata, geodetski poslovi praćenja objekata nakon izgradnje (oskultacije). More »

Snimanje instalacija komunalnih uređaja

Snimanje instalacija komunalnih uređaja

Snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija infrastrukturnih-komunalnih uređaja za potrebe projektovanja kao i za potrebe izrade i održavanja katastra komunalnih uređaja. More »

 

Oprema

.

Naziv opreme Količina Dozvoljeno odstupanje God. proizv.
1. GPS Leica System RX1230 (+ pribor) 1kom 5mm+0.5ppm 2008.
2. GPS Leica System SR530 (+ pribor) 1kom 5mm+0.5ppm 2003.
3. Total Station Leica TCRM 1103 R170 1 kom 3” 1999.
4. Total Station Leica TCA   1700 1 kom 1” 1998.
5. Daljinomjer D2  Leica 1 kom ± 1.5 mm 2008.