“GEOPROMET”Geodetske usluge  Banja Luka – Geometar  065 235 366

Preduzeće za pružanje geodetskih usluga u katastarskoj i inženjerskoj geodeziji. Sjedište geodetske firme je u Banja Luci, Vladike Platona 3 – tržni centar ZENIT.

1.      Poslovi za potrebe odrzavanja katastra zemljišta/nekretnina

Poslovi u toku održavanja katastra zemljišta/nekretnina, odnosno poslovi snimanja promjena na terenu i izrada elaborata istih:

– Diobe (cijepanje) parcela,
– Formiranjegrađevinskihparcela,
– Uplane/isplaneobjekata,
– Obnovagranicaparcela.

Identifikacija parcela na terenu/planu;
Geodetski snimak objekta-legalizacija;
Izrada tlocrta;

2.     Geodetski radov i inženjerskim oblastima

Mjerenja i obrada podataka za potrebe izrade projekata, obilježavanje projektovanih objekata na terenu (iskolčavanje), geodetski radovi kao podrška u toku izgradnje objekata, geodetski poslovi praćenja objekata nakon izgradnje (oskultacije).

Snimanje podloga za projektovanje;

Obračun kubature zemljanih radova,kubature asfalta, šljunka;

Obilježavanje i praćenje gradnjeposlovnih i stambenih objekata;
Trasiranje i snimanje izvedenog stanja saobraćajnica;
Praćenje i kontrola slijeganja objekata, vertikalnosti objekta;
Kontrola izvedenih temelja objekta;

3.   Snimanje instalacija komunalnih uređaja

Snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija infrastrukturnih-komunalnih uređaja za potrebe projektovanja kao i za potrebe izrade i održavanja katastra komunalnih uređaja.

Obilježavanje i snimanje podzemnih instalacija – vodova;

I SVE OSTALE VRSTE GEODETSKIH USLUGA PO DOGOVORU